Tag Archives: مریخ

افشای اسرار مریخ با کمک میکروسکوپ کاوشگر “فرصت”

عکس جنجال برانگیزی که توسط کاوشگر "فرصت" به زمین مخابره شده است.

ناسا نخستین تصویر میکروسکوپی‌ از یک سنگ اسرارآمیز در مریخ را منتشر کرد. این عکس در ۳۵۴۰ امین روز مأموریت کاوشگر “فرصت” گرفته شده است. این عکس، که به ظاهر مربوط به یک سنگ است، بحث‌ها و جنجال‌هایی‌ به همراه آورده است. بحثی‌ که مطرح میشود آن است که منشأ این عکس سنگ نبوده، بلکه یک موجود جاندار بوده است. ...

Read More »