Tag Archives: تستسترون

تستوسترون درمانی احتمال ایست قلبی را افزایش میدهد

تستوسترون ،هورمون جنسی مردان

یک مطالعه جامع و نسبتا فراگیر نشان داده است که دادن تستوسترون به مردان میانسال یا بالاتر میتواند خطرات قابل توجهی در بر داشته باشد. در قسمتی‌ از این مطالعه که بر روی بیش از هفت هزار مرد ۶۵ ساله انجام گرفته است نشان داده شده است که مصرف تستسترون خطر بیماری قلب و عروق را دو برابر میکنند. این ...

Read More »