Tag Archives: بیگ بنگ

شناسایی ستاره‌ای به قدمت بیگ بنگ

تلسکوپ اسکای‌مپر در رصدخانه سایدینگ اسپرینگ - استرالیا،
برگرفته از دانشگاه ملی‌ استرلیا

گروهی از دانشمندان استرالیایی موفق به شناسایی ستاره‌ای شده اند که به عقیدهٔ آنها قدمتی به اندازه بیگ بنگ دارد. عمر این ستاره  ۱۳.۶ میلیارد سال تخمین زده میشود. با مطالعه این جرم آسمانی پژوهشگران میتوانند ترکیبات “نخستین ستاره” هستی را بررسی کنند. دانشمندان همچنین امیدوارند که این ستاره به آنها کمک کند تا ناهمخوانی‌هایی که بین تئوری‌های مختلف فیزیک نظری در مورد سرمنشأ هیات ...

Read More »