Tag Archives: آب گریزی

استفاده از فناوری نانو برای ساخت پوششی آب گریز

قطره‌های آب بر سطح برگی با خاصیت هیدروفوب

«هیدروفوبی سیتی» یا آب گریزی یک خاصیت فیزیکی ملکول‌ها است که از آب دوری میکنند. به عنوان مثال می‌توان به ملوکول‌های روغن اشاره کرد. این مواد به آرامی ارزش خود را در کاربردهای صنعتی‌ نشان میدهند. محصولات این صنعت به رفع مشکل شستن پنجره های آسمان خراش ها، یا پنل های خورشیدی و همچنین آیینه های منعکس کننده نور در ...

Read More »