Monthly Archives: مارس 2014

پیتوویروس سیبریکوم پس از سی هزار ساله مجددا زنده شد

پیتوویروس سیبریکوم جان مجدد گرفت و توانست پس از سی‌ هزار سال دوباره قربانی بگیرد.

  گروهی از دانشمندان فرانسوی توانستند با گرم کردن ویروسی که سی هزار سال غیر فعال بوده آن را مجددا زنده کنند. این ویروس توانایی بیماری‌زایی‌اش را دوباره بازیافته است. این ویروس برای انسان‌ها و جانوران خطرناک نیست و تنها قابلیت حمله به آمیبها را دارد. پدیدهٔ گرم شدن تدریجی‌ زمین که موجب ذوب شدن یخ مناطقی از زمین میشود ...

Read More »