مرگ جوجه پنگوئن‌ها بر اثر گرمایش زمین

تحقیقات جدید دانشمندان که در قطب جنوب صورت گرفته است نشان میدهد که گرمایش زمین عامل قابل توجهی در کاهش تعداد جوجه پنگوئن‌ها دارد. عامل دیگری که میتواند تاثیر به سزایی در کاهش تعداد جوجه پنگوئن‌ها داشته باشد باران‌های سیل آسا است. نتیجه این تحقیقات که یک دوره ۲۷ ساله تحقیقات را شامل میشود در نشریهٔ PLOS ONE به چپ رسیده است.

لازم به ذکر است که تغییرات آب و هوایی عامل مرگ و میر ۷ درصد جوجه پنگوئن‌ها است. همچنین ۴۰ درصد از آنها تنها به دلیل گرسنگی تلف میشوند.

Leave a Reply