اجازه بدهید اسباب بازی اسباب بازی باشد!

یکی از وزرای دولت بریتانیا می‌گوید، اسباب بازی‌هایی که بسته به جنسیت کودکان برایشان تهیه شده به آینده شغلی دختران آسیب می‌زند. اما واقعا اسباب بازی چقدر آینده کاری کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

هر کسی خاطره ای از اسباب بازی محبوبش دارد. ممکن است این خاطره ساختن ستون با لگو باشد یا درست کردن قطار، یک عروسک یا یک سرویس وسایل چای خوری. لزوما بازی با آن وسایل به این معنا نیست که بچه‌ها ساختمان‌ساز، راننده قطار، خانه‌دار یا صاحب کافه شده باشند.alamy-top

ولی وزیر آموزش بریتانیا الیزابت تراس اخیرا هشدار داده که اسباب بازی کودکان می‌تواند روی انتخاب شغل‌شان در آینده تاثیر بگذارد. او می گوید اسباب‌بازی‌هایی که با توجه به جنسیت بچه‌ها ساخته می‌شوند به طور ویژه خطر اینکه دختران را از علوم و ریاضیات روی گردان کند افزایش می‌دهد. او از پدر ومادرها خواسته برای دخترانشان لگو بخرند تا آنها را به مهندسی ترغیب کنند.
زنان در دهه‌های گذشته در بریتانیا در عرصه های کاری قدم های بلندی برداشته‌اند. ولی همچنان فاصله زیادی بین حرفه‌هایی که زنان و مردان انجام می‌دهند از لحاظ جنسیتی وجود دارد. بنا به آمار بیش از ٨٠درصد علوم و تحقیقات، مهندسی، تکنولوژی توسط مردان اداره می‌شود.

در مقایسه، ٨٢درصد کار در بخش‌های درمانی، تفریحی، و سرویس‌های خدماتی و ٧٨درصد کارهای اداری و منشی‌گری در بریتانیا را زنان انجام می‌دهند.

منتقدان می‌گویند بازاریابی برای عروسک‌ها باعث ایجاد کلیشه‌هایی شده است. عروسک‌ها، سرویس‌های آشپزی، شاهزاده خانم‌های صورتی برای دختران، و شخصیت‌های فعال و ماجراجوی مردانه، ابزار کار ساخت و ساز و ماشین های آبی مسابقه برای پسرها.

گروه فمنیستی ‘اجازه بدهید اسباب بازی اسباب بازی باشد’ با کمپانی‌های اسباب بازی فروشی در بریتانیا در حال گفتگو بوده تا آنها را متقاعد کند که اسباب‌بازی‌ها را بر اساس انواع آنها طبقه کنند نه بر اساس تقسیمات جنسیتی. این گروه می‌گوید کلیشه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی دامنه علاقه کودکان را کاهش می‌دهد.

tpys gety

در نتیجه این گفتگوها کمپانی‌های عظیمی مثل مارکس اند اسپنسر و فروشگاه اسباب بازی فروشی هملیز برچسب اسباب بازی دختران و پسران را از روی آنها برداشته‌اند.

منبع: بی‌ بی‌ سی‌ 

Leave a Reply